Activiteiten

De vereniging vindt het belangrijk dat er diverse activiteiten voor haar leden georganiseerd worden. Hierbij moet je denken aan clubavonden, toernooien en evenementen ter bevordering van de samenhorigheid. Dit alles om het clubgevoel te intensiveren. Hierbij is onder andere een belangrijke rol weggelegd voor de Evenementen Commissie onder leiding van Wendy Schurgers. Zij behartigen de belangen van alle recreatieve en prestatieve spelers. Heb je een leuk idee ? Neem dan contact op met Wendy Creemers door een emailbericht te sturen naar secrtetaris@ltc-hoensbroek.nl.

Op dit moment publiceren wij een voorlopige activiteitenkalender waarin uitsluitend de activiteiten zijn opgenomen waarvan zeker is dat zij als definitief evenement ingepland zijn. Eind maart 2017 zal de activiteitenkalender van het gehele seizoen hier gepubliceerd worden.

Downloaden (PDF, Onbekend)