Verenigingslidmaatschap

Door het onderstaande digitale formulier in te vullen, schrijf jij je in als verenigingslid van LTC Hoensbroek voor het seizoen 2017. Middels inschrijving verklaar jij, dat jij je zult houden aan alle rechten en verplichtingen welke aan een lidmaatschap zijn verbonden.

Middels het invullen van dit digitale inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden van LTC Hoensbroek :

  • het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Mocht jij je lidmaatschap willen beëindigen, dan dien je dit schriftelijk te doen en wel voor 15 december van het betreffende kalenderjaar;
  • de contributie dien je over te maken op NL81 INGB 0003 7188 03 t.a.v. LTC Hoensbroek en onder vermelding van je naam en het betreffende contributiejaar;
  • de contributie dien je binnen 14 dagen over te maken naar het bovenstaande bankrekeningnummer, gerekend vanaf het moment dat je een e-mailbericht hebt ontvangen van onze secretaris;

Tenzij dat je al in het bezit bent van een KNLTB-ledenpas, hebben wij voor het aanmaken van een ledenpas een pasfoto van je nodig. Je wordt vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk een recente pasfoto per e-mailbericht op te sturen naar secretaris@ltc-hoensbroek.nl.

Voornaam:
Achternaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Adres+huisnmmr:
Postcode
Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Evt. KNLTB nummer:
U schrijft zich in als:
Opmerkingen:
Echtheid- verificatie:
Echtheid- verificatie:
?
U dient de code in te vullen.