De Commissies van LTC Hoensbroek

Technische Commissie ( TC )

De Technische Commissie behartigt de belangen van de wedstrijdspelers. Ze houdt zich uitsluitend bezig met het technische beleid van de vereniging. De Technische Commissie stelt formeel onder andere de competitieteams samen en stippelt met de trainer het technische beleid uit.

Daarnaast zien de commissieleden erop toe, dat de vereniging beschikt over de noodzakelijk certificeringen in relatie tot de voor- en najaarscompetitie alsmede de toernooien die de vereniging organiseert. Leden van de Technische Commissie worden benoemd hetzij door de leden tijdens de ALV hetzij direct door het bestuur.

De Technische Commissie bestaat uit :

  • Jean Knarren
  • Roger Smeets 

Public Relations Commissie ( PC )

LTC Hoensbroek wil haar leden informeren en tennis promoten. Deze commissie zorgt voor de communicatie naar de leden via email en de moderne vormen als Facebook, Twitter en andere Social Media. Daarnaast houdt ze de website van LTC Hoensbroek bij en zorgt ze voor andere promotieactiviteiten. Daarnaast zorgt zij ook voor de werving van sponsorgelden en het contact met onze sponsoren.

De Public Relations Commissie bestaat uit :

  • Rob Manders
  • Jean Knarren
  • Tiny Korfs
  • Thea Planken

Evenementen Commissie ( EC )

De Evenementen Commissie behartigt de belangen van de prestatieve en recreatieve tennisser. Ze organiseert clubavonden, gezelligheidstoernooien en evenementen ter bevordering van de samenhorigheid binnen de vereniging.

De Evenementen Commissie bestaat uit :

  • Gio Pettini
  • Jan Frings

Kascontrole Commissie ( KC )

Elk jaar benoemt de Ledenvergadering de Kascontrole Commissie. Deze commissie ziet erop toe dat onze penningmeester de financiƫle huishouding van onze vereniging netjes en overzichtelijk vastlegt volgens de daarvoor geldende boekhoudkundige eisen. Zij onderzoekt de inkomende en uitgaande gelden en rapporteert de uitkomst daarvan aan de leden op de ledenvergadering. Is alles akkoord bevonden, dan stelt zij aan de ledenvergadering voor de penningmeester te dechargeren, waarmee de financiƫle stukken zijn goedgekeurd.

De Kascontrole Commissie bestaat uit :

  • Frans Maassen
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 45 522 0926

Tennispark LTC Hoensbroek

Gravin van Schonbornlaan 6
6433 AZ Hoensbroek

KVK-nummer

40186591